TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN

  • Lê Thế Học – VietComBank Hà Tây; Số Tài Khoản: 0691000389237
  • Lê Thế Học – Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt 19033165047016